Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
CLP > 6. Κοινοποίηση Ταξινόμησης και Επισήμανσης

CLP6. Κοινοποίηση Ταξινόμησης και Επισήμανσης

Σε περίπτωση που διαθέτετε μια επικίνδυνη χημική ουσία στην αγορά (είτε σε καθαρή μορφή είτε σε μείγμα) τότε οφείλετε να κοινοποιήσετε τα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσής της στο Eυρετήριο Tαξινόμησης και Eπισήμανσης που διατηρείται από τον Ευρωπαικό Οργανισμό Χημικών (ECHA).

Η κοινοποίηση πρέπει να υποβάλλεται εντός ενός μηνός από τη στιγμή που η χημική ουσία (καθαρή ή σε μείγμα) διατίθενται στην αγορά.

Υποχρέωση κοινοποίησης έχετε εάν ισχύει ένα από τα πιο κάτω:
 • Παρασκευάζετε χημική ουσία που υπόκειται σε καταχώριση σύμφωνα με τον κανονισμού REACH,
 • Εισάγετε χημική ουσία που υπόκειται σε καταχώριση σύμφωνα με τον κανονισμού REACH,
 • Παρασκευάζετε ή εισάγετε χημική ουσία που ταξινομείται ως επικίνδυνη, ανεξαρτήτως ποσότητας,
 • Εισάγετε μείγμα που περιέχει τη χημική ουσία που ταξινομείται ως επικίνδυνη και είναι παρούσα σε ποσότητα που υπερβαίνει το σχετικό όριο συγκέντρωσης, με αποτέλεσμα την ταξινόμηση του μείγματος ως επικίνδυνου σύμφωνα με τον κανονισμό CLP,
 • Εισάγετε αντικείμενο που περιέχει χημικές ουσίες οι οποίες υπόκεινται σε καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού REACH.

Ποιες πληροφορίες υποβάλλονται κατά την κοινοποίηση:
 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του κοινοποιούντος,
 • Ταυτότητα της χημικής ουσίας (χημική ονομασία και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία της ουσίας),
 • Ταξινόμηση της χημικής ουσίας σύμφωνα με τα κριτήρια του κανονισμού CLP
 • Στοιχεία επισήμανσης, συμπεριλαμβανομένων εικονογραμμάτων κινδύνου, προειδοποιητικών λέξεων, δηλώσεων επικινδυνότητας και συμπληρωματικών δηλώσεων επικινδυνότητας,
 • Αιτιολόγηση για τη «μη ταξινόμηση»,
 • Συγκεκριμένα όρια συγκέντρωσης ή συντελεστές Μ, όπου απαιτείται.

Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις κοινοποιήσεις θα συμπεριληφθούν στο Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης του ECHA.

Το Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης (C&L Inventory) αποτελεί μια βάση δεδομένων στην οποία θα περιέχονται όλες οι βασικές πληροφορίες που έχουν κοινοποιηθεί και καταχωρισθεί από τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών ουσιών.
Επιπρόσθετα, στο ευρετήριο περιλαμβάνεται και ο κατάλογος των εναρμονισμένων ταξινομήσεων, δηλαδή όσων ταξινομήσεων έχουν συμφωνηθεί σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Η βάση δεδομένων ανανεώνεται τακτικά με νέες και επικαιροποιημένες κοινοποιήσεις και μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Πως υποβάλλεται η κοινοποίηση:

Η κοινοποίηση μπορεί να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πύλης του REACH-IT στον δικτυακό τόπο του ECHA. Για να μπορείτε να υποβάλετε την κοινοποίησή σας, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στο REACH-IT και να δημιουργήσετε λογαριασμό.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ECHA εδώ, στον σχετικό Πρακτικό Οδηγό καθώς και στις πιο κάτω παρουσιάσεις.

On-line notification
Παρουσίαση Μ. Παλαιομυλίτου
Παρουσίαση Θ. Μπασματζή (ECHA)

wmv 4-online agree.wmv


Κατεβάστε το αρχείο PowerPoint PALEOMILITOU_Himerida_10nov2010.ppt


Κατεβάστε το αρχείο PowerPoint ECHA_ BASMATZI_10Nov2010.ppt