Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Στατιστικά Στοιχεία


Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία


Ατυχήματα

Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

I. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

II. ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Πιο κάτω, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν εργατικά ατυχήματα που συνέβηκαν σε εργοδοτούμενα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και έχουν γνωστοποιηθεί - εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά - στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.


 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009