Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προκήρυξη Διαγωνισμού Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής 2021 Εθνικά & Ευρωπαϊκά Βραβεία (ΚΔΟΘ/3)
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) προκηρύσσει και φέτος τον Εθνικό διαγωνισμό Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί, μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους σε σχέση με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας, το αργότερο μέχρι την 24η Ιουλίου 2021. Για κάθε παράδειγμα καλής πρακτικής που θα υποβάλλεται θα πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο (Παράρτημα Ι), το οποίο θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η επιβράβευση της προσπάθειας των επιχειρήσεων/οργανισμών, η οποία εστιάζει στην διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων τους αλλά και άλλων προσώπων που τυχόν επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Παράλληλα, μέσω του διαγωνισμού ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις/οργανισμοί, να αναπτύξουν καλές πρακτικές ή / και να εφαρμόσουν πρακτικές που υποβάλλονται μέσω αυτού του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι, τα παραδείγματα καλής πρακτικής τα οποία θα αφορούν καινοτόμες προσεγγίσεις στη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας για πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων, ενδέχεται να προωθηθούν από το ΤΕΕ ως υποψηφιότητες για τα 15α Βραβεία Καλής Πρακτικής τα οποία διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας 2020-2022 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Μειώστε την Καταπόνηση».

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Εθνικού διαγωνισμού θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου και τα βραβεία θα απονεμηθούν στο πλαίσιο της τελετής για την Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον ίδιο μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας Όλγα Νικολαΐδου, στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στα τηλέφωνα 22405614/615.
Φεβρουάριος 2021

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αρχείο Word Good_Practice_2021_PARARTHMA_I.doc (61,71 Kb)