Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Στατιστικά Στοιχεία


Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία


Δικαστικές Υποθέσεις
Ποινικές Υποθέσεις 2022 – Εξώδικα Πρόστιμα 2022

Ποινικές Υποθέσεις

Εντός του 2022, ολοκληρώθηκε η εκδίκαση 29 υποθέσεων για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας που αφορούσαν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Οι χρηματικές ποινές που επιβλήθηκαν στους καταδικασθέντες ανήλθαν συνολικά στις €232.450. Επίσης, εντός του 2022, συντάχθηκαν, συνολικά 9 νέοι φάκελοι ποινικής δίωξης οι οποίοι διαβιβάστηκαν στους εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας για έγκριση και προώθηση της ποινικής δίωξης των κατηγορουμένων.

Ο αριθμός των παραβάσεων και οι νομοθεσίες, με βάση τις οποίες προσήχθησαν οι παραβάτες στο Δικαστήριο, καθώς και οι χρηματικές ποινές που τους επιβλήθηκαν κατά το έτος 2022 σε σύγκριση με τα έτη 2013 - 2022, φαίνονται στον Πίνακα 1, ενώ για την δεκαετία 2003 - 2012 στον Πίνακα 2.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποθέσεις που εκδικάσθηκαν, τις ποινές που επιβλήθηκαν καθώς και τους φακέλους ποινικής δίωξης που προωθήθηκαν στους εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας για τα έτη 2009-2022 φαίνονται στον Πίνακα 3.

Κατάλογος Προσώπων που καταδικάστηκαν το 2022 με τις αντίστοιχες συνολικές ποινές.

Εξώδικα Πρόστιμα

Εντός του 2022, εκδόθηκαν και εισπράχθηκαν 55 εξώδικα πρόστιμα για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας που αφορούσαν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Οι χρηματικές ποινές που επιβλήθηκαν ανήλθαν συνολικά στις €91.000 και φαίνονται στον Πίνακα 4.