ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση - Καταδίκη και Ποινές για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από τo Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας (ΚΜΚ/19)
Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη της εταιρείας «Ευγένιος Νικολαΐδης και Υιός Λτδ» που παρέβηκε τις διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε την εταιρεία «Ευγένιος Νικολαΐδης και Υιός Λτδ» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην τοποθέτηση γυψοσανίδων, σε συνολικό πρόστιμο €1.600 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη τοποθέτησης και διατήρησης αποτελεσματικής περίφραξης ή αποτελεσματικής κάλυψης σε όλα τα ανοίγματα των δαπέδων με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της να πέσει από άνοιγμα δαπέδου ύψους 3,1 μέτρων περίπου και να τραυματιστεί.

(β) Παράλειψη διάθεσης γραπτής εκτίμησης των κινδύνων που προκύπτουν από την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, με βάση την οποία να καθοριστούν τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων.

Επίσης, το Δικαστήριο καταδίκασε εμπλεκόμενο πρόσωπο σε συνολικό πρόστιμο €1.000 για τις παρακάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών:

(α) Παράλειψη ορισμού συντονιστή εκτέλεσης.

(β) Παράλειψη διαβίβασης της αναθεωρημένης εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας.

12.9.2022

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2024
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής