Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση - Καταδίκη και Ποινές για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από τo Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας (ΚΜΚ/22)
Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη της εταιρείας «U.C.C UNITED CLEANING (CYPRUS) LIMITED» που παρέβηκε τις διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε την εταιρεία «U.C.C UNITED CLEANING (CYPRUS) LIMITED» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, σε εργασίες περισυλλογής σκυβάλων, σε συνολικό πρόστιμο €4.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία:
    (α) Παράλειψη επαρκούς συντήρησης σκυβαλλοφόρου οχήματος και συγκεκριμένα του συστήματος, το οποίο απέτρεπε την κίνηση του οχήματος προς τα πίσω, όταν στο πατίδι που βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος στεκόταν πρόσωπο.

    (β) Παράλειψη διάθεσης κατάλληλων πληροφοριών και οδηγιών στους εργοδοτούμενούς της, καθώς και εκπαίδευση, για τη χρήση εξοπλισμού εργασίας, δηλαδή των σκυβαλλοφόρων οχημάτων που χρησιμοποιούνταν στην εργασία.

    (γ) Παράλειψη παρουσίασης εγγράφων στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λευκωσίας για σκοπούς διερεύνησης ατυχήματος που συνέβηκε σε εργοδοτούμενό της.


29.9.2022

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων