Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Καταδίκες σε Ποινικές Υποθέσεις που περατώθηκαν το 2022 και αφορούσαν Παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΚΜΚ/3)
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, τις Ανακοινώσεις με τις λεπτομέρειες για τις καταδίκες και τις ποινές των υποθέσεων που εκδικάσθηκαν εντός του 2022, όπως αυτές διοχετεύτηκαν στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας καθώς και την αντίστοιχη Συνοπτική Έκθεση.

Εντός του 2022, ολοκληρώθηκε από τα Επαρχιακά Δικαστήρια η εκδίκαση 29 υποθέσεων για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Οι χρηματικές ποινές που επιβλήθηκαν στους καταδικασθέντες ανήλθαν συνολικά στις €232.450,00.

Η επιτήρηση της εφαρμογής της πιο πάνω Νομοθεσίας, γίνεται από το ΤΕΕ. Η Νομοθεσία αυτή επιβάλλει υποχρεώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για προστασία των εργαζομένων ή και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες στην εργασία. Οι παραβάσεις των υποχρεώσεων αυτών συνιστούν ποινικά αδικήματα.Ιανουάριος 2023

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ