Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση - Καταδίκη και Ποινές για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από τo Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στην Εταιρεία DIAMOND JEWELLERY LIMITED (ΚΜΚ/20)
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη εργοδοτών (νομικών και φυσικών προσώπων) που παρέβηκαν διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε την εταιρεία DIAMOND JEWELLERY LIMITED που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής κοσμημάτων, σε συνολικό πρόστιμο €2.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Μικρές Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος, των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων που έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία καθώς και άλλα πρόσωπα:

(α) Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων ώστε η εγκατάσταση υγραερίου που χρησιμοποιείτο στο εργαστήριο από τους εργοδοτούμενους για την κατασκευή κοσμημάτων να είναι ασφαλής.

(β) Παράλειψη εφοδιασμού του εργαστηρίου με κατάλληλη θύρα κινδύνου, η οποία να ανοίγει προς τα έξω και να οδηγεί από τον συντομότερο δυνατό δρόμο στο ύπαιθρο ή σε ασφαλή περιοχή.

(γ) Παράλειψη διάθεσης κοντά στις θέσεις εργασίας υγειονομικών διευκολύνσεων και διευκολύνσεων καθαρισμού ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες. Στο εργαστήριο εργάζονταν άνδρες και γυναίκες και υπήρχε ένα αποχωρητήριο με ένα νιπτήρα, ο οποίος δεν διέθετε τρεχούμενο ζεστό νερό, επηρεάζοντας δυσμενώς την ευημερία των εργοδοτουμένων.

(δ) Παράλειψη εγκατάστασης αυτόματου διακόπτη διαρροής (Residual Current Device - RCD) ψηλής ευαισθησίας, τουλάχιστο 30mA ή και μικρότερης σε όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα που τροφοδοτούν ρευματοδότες, φορητές ή κινητές συσκευές ή εξοπλισμό εργασίας ή εφοδιασμού τους με άλλες κατάλληλες συσκευές στα γραφεία της εταιρείας, για προστασία από ηλεκτροπληξία των προσώπων.

(ε) Παράλειψη συμμόρφωσης σε Ειδοποίηση Βελτίωσης που εκδόθηκε προς αυτήν και επιδόθηκε από Επιθεωρητές Εργασίας, εντός του χρονικού περιθωρίου των τριάντα ημερών που καθορίστηκε σε αυτή.

19.9.2022

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων