ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κριτήρια Απασχόλησης


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθμίζεται από το Νόμο Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης *1. Η νομοθεσία αυτή καθορίζει μεταξύ άλλων ότι,

· Η εργοδότηση αλλοδαπού χωρίς την απαιτούμενη από το Νόμο άδεια ή η *1εργοδότηση κατά παράβαση των όρων άδειας εργοδότησης ή η εργοδότηση κατά παράβαση οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, συνιστά αδίκημα τιμωρημένο με ποινή φυλάκισης ή/και με χρηματική ποινή.
Επιπρόσθετα το Δικαστήριο δύναται να διατάξει τον εργοδότη να καταβάλει όλες τις εισφορές που καταβάλλονται σε διάφορα ταμεία στις περιπτώσεις νόμιμης εργοδότησης αλλοδαπών. Επίσης το δικαστήριο δύναται να εκδώσει Διάταγμα στερητικό του δικαιώματος εργοδότησης αλλοδαπού για οποιαδήποτε χρονική περίοδο θα έκρινε σκόπιμη.

· Η άδεια προσωρινής παραμονής για σκοπούς απασχόλησης παρέχει το δικαίωμα στον αλλοδαπό να απασχοληθεί στη συγκεκριμένη απασχόληση και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όπως καθορίζεται γραπτώς στην άδεια και σε περίπτωση που ο κάτοχος της αναλάβει άλλη απασχόληση τότε η άδεια απασχόλησης παύει να ισχύει και θεωρείται ακυρωθείσα *2.

Την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου αυτού και την έκδοση άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης στον αλλοδαπό έχει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως το καθ΄ύλην αρμόδιο Υπουργείο, μεταξύ άλλων, για την πολιτική απασχόλησης και εργατικά θέματα, έχει την ευθύνη για τον καθορισμό πολιτικής για την απασχόληση αλλοδαπών και την παραχώρηση εγκρίσεων σε εργοδότες ή επιχειρήσεις για εργοδότηση αλλοδαπών από τρίτες χώρες.

Το Υπουργικό Συμβούλιο (Αποφ.65.886 ημερ. 25/7/07) υιοθέτησε τη «Στρατηγική για την Απασχόληση Ξένου Εργατικού Δυναμικού», αφού πέρασε από όλα τα στάδια διαβουλεύσεων με τα συναρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) και τους κοινωνικούς εταίρους (εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις), η οποία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης των ροών ξένου εργατικού δυναμικού και στοχεύει στην εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών αναγκών της οικονομίας περιορίζοντας παράλληλα προβλήματα και παρενέργειες.

Βασικότερο κριτήριο για την παραχώρηση εγκρίσεων σ’ εργοδότες για απασχόληση αλλοδαπών αποτελεί η μή ύπαρξη δυνατότητας ικανοποίησης των συγκεκριμένων αναγκών του εργοδότη με εργατικό δυναμικό είτε από την ντόπια αγορά εργασίας είτε από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-----------------
*1. Περί αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμος, κεφάλαιο 105
*2 Επιπρόσθετα υπάρχει η άδεια μετανάστευσης η οποία δεν έχει χρονικό περιορισμό αλλά και αυτή εκδίδεται για συγκεκριμένο εργοδότη και αν αυτό το δεδομένο αλλάξει ακυρώνεται.No documents found


Αρχή
_______________________________________________
© 2017 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής