ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας


Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφόρηση αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στην Κύπρο μπορούν να απευθυνθούν στην πύλη επαγγελματικής κινητικότητας του EURES, η οποία προσφέρει εργαλεία ενημέρωσης για σκοπούς βοήθειας και υποστήριξης σε όσους σκέφτονται να μετακινηθούν ή σκέφτονται να προσλάβουν προσωπικό από άλλη χώρα.

Η βάση δεδομένων για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας περιέχει έγκυρη πληροφόρηση για σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η εύρεση κατοικίας ή σχολείου, η φορολογία, το κόστος διαβίωσης, η υγεία, η κοινωνική νομοθεσία, η συγκρισιμότητα των προσόντων κ.λπ. Συγκεκριμένα, η βάση δεδομένων χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες που καλύπτουν τα ακόλουθα:
1. Μετακίνηση σε άλλη χώρα
2. Συνθήκες Εργασίας
3. Συνθήκες Διαβίωσης
4. Κοινωνική Ασφάλιση

No documents found


Αρχή
_______________________________________________
© 2017 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής