ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νομοθεσία

Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) Νόμος Κεφ. 184 και οι Τροποποιητικοί Νόμοι (Ν.5/1960),(Ν 55/1968), (Ν 210/1990) και (ΚΔΠ296/90)

PORT WORKERS CHAPTER 184.pdfΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 55 1968.pdfΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 210 1990.pdfΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 296 1990.pdfΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 296 1990.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 210 1990.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 55 1968.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat PORT WORKERS CHAPTER 184.pdf


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο