ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

13/01/2023

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δέκα (10) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων Εργατικού Λειτουργού [Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] στο Τμήμα Εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης Έργου τακτής προθεσμίας το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, η ανάγκη πρόσληψης περιλαμβάνεται στο Έργο «Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), 2021-2027» και σκοπεύει στην ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αιτητές ασύλου και εργοδότες που αιτούνται έγκρισης για απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2. Αίτηση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 3. Κατάλογος αποδεκτών τεκμηριών γλωσσών ΕΔΥ ημερ. 16.12.2021.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 20220624_142950 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α2 5 7 ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Προκήρυξη ΤΕ ΓΙΑ ΕΛ Α2 5 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α2 5 7 ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2001.pdf


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο