logo

Το WBL Guarantee είναι ένα τριετές πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την επικύρωση δύο προγραμμάτων σπουδών για την επαγγελματική ανάπτυξη των ''ενδοεπιχειρησιακών δασκάλων'' (SMEs) και των "συμβούλων εργασίας / επαγγελματιών" (δημόσιος / ιδιωτικός τομέας) που εργάζονται με βάση τα μέτρα WBL στην Ευρώπη.

Το έργο αναγνωρίζει τα νέα πλαίσια (τόσο από την άποψη των σημερινών ευρωπαϊκών συνθηκών της αγοράς εργασίας όσο και από τα μέτρα της WBL και του παραδοτέου προγράμματος) τα οποία επηρεάζουν, και κατά συνέπεια μεταβάλλουν, τους παραδοσιακούς ρόλους των εργοδοτών / μεντόρων που εργάζονται εντός των ενδοεπιχειρησιακών δασκάλων καιι των συμβούλων και επαγγελματιών εργασίας, δουλεύοντας στο VET / υπηρεσίες απασχόλησης επιδιώκοντας να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους - με τις αντίστοιχες προκλήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθούν, εκπαιδευτούν και πιστοποιηθούν τα επαγγελματικά τους προφίλ σε όλη την Ευρώπη.

Επομένως, το έργο αυτό υποστηρίζει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατηγικών και εργαλείων, τα οποία επηρεάζουν τις ικανότητες των εκπαιδευτών και των συμβούλων μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της προσέλκυσης και των επιδόσεων του WBL. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:
  1. Μια εις βάθος έρευνα / συγκριτική ανάλυση των προγραμμάτων WBL με περιεκτικά πλαίσια ικανότητας / περιγραφή επαγγελματικών προφίλ, που αντικατοπτρίζουν τις δεξιότητες, τη γνώση και τις ικανότητες που συμπεριλαμβάνουν τους ρόλους (αποστολή και φιλοξενία)
  2. Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών για τους ενδοεπιχειρησιακούς δασκάλους (SMEs)
  3. Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών για τους συμβούλους εργασίας / ασκούμενοι (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) που εργάζονται με προγράμματα WBL
  4. Πρόγραμμα δράσης ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών PILOT BLENDED και Οδηγός αυτοκαθοδηγούμενης εκμάθησης
  5. Πρόγραμμα δράσης συμβούλων εργασίας / επαγγελματιών PILOT BLENDED και Οδηγός αυτοκαθοδηγούμενης εκμάθησης
  6. Εγχειρίδιο (Handbook Legacy) για προγράμματα WBL και πρόγραμμα κινητικότητας

Το έργο θα εξετάσει την ενίσχυση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενδοεπιχειρησιακών καθηγητών και των συμβούλων εργασίας ακολουθώντας μια μελέτη βασικής γραμμής σχετικά με την ύπαρξη ρόλων σε διάφορους εταίρους της ΕΕ, το σχέδιο αυτό θα επιδιώξει να προσδιορίσει ένα σύνολο βασικών ικανοτήτων που στη συνέχεια θα παρακολουθείται σε σχέση με τα πρότυπα EQF και NQF για να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν περιθώρια για την ανάπτυξη ενός πλαισίου βασισμένου στις ικανότητες. Το έργο θα αποσκοπεί επίσης στην ανάπτυξη δύο προγραμμάτων σπουδών (CVET) μέσω ενός αριθμού βέλτιστων πρακτικών "μοντέλων", "εργαλείων" και προγραμμάτων κινητικότητας, τα οποία οι επιτυχημένοι ενδοεπιχειρησιακοί διδάσκοντες και σύμβουλοι απασχόλησης θα μπορούν να τα ενσωματώσουν στη δουλειά τους με άτομα που αναζητούν εργασία, μαθητές και μαθητευόμενους / εκπαιδευόμενους για να εξασφαλίσουν επιτυχημένα βιώσιμα αποτελέσματα του WBL.


Εταίροι
Το έργο συγκεντρώνει 5 χώρες εταίρων και 11 οργανώσεις που εκπροσωπούν τη Συμμαχία WBL στην Ευρώπη και προέρχονται από διαφορετικούς τομείς: Δημόσιες Αρχές με ρυθμιστικές δυνατότητες για VET/ALMPs, Φορείς VET/υπηρεσίες απασχόλησης και πάροχοι Κοινωνικοί Εταίροι που εκπροσωπούν τις SMEs και το Πανεπιστήμιο. Όλοι οι οργανισμοί εταίρων συμμετέχουν με διαφορετικούς ρόλους και τρόπους στα μέτρα WBL σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.REGIONE LAZIO

Ο συντονιστής του προγράμματος είναι το Regione Lazio. Διαθέτει θεσμική και ρυθμιστική αρχή για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης ειδικά όσον αφορά τις ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας για ολόκληρη την περιοχή. Οι λειτουργίες αυτές εκτελούνται ειδικά από το Τμήμα Εργασίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη βασική εκμάθηση εργασίας, την αρχική και συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης. Επιπλέον, το Τμήμα Εργασίας συντονίζει, οργανώνει και διευθύνει τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στην περιοχή, δομημένες σε 38 Κέντρα Απασχόλησης που διανέμονται γύρω από τη μητροπολιτική περιοχή της Ρώμης.
website: www.regione.lazio.it
E.RI.FO.-ENTE DI RICERCA E FORMAZIONE

Το ERIFO και το κορυφαίο προσωπικό του έχουν πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της διά βίου μάθησης στην Ιταλία και την Ευρώπη και έχει εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο έργων σε σχέση με την έρευνα, τις υπηρεσίες απασχόλησης, τη διαφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των διακρατικών έργων της ΕΕ. Η αποστολή του ERIFO είναι να συμβάλει στην ενίσχυση του συστήματος VET σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλίσει την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
website: www.erifo.it

Confartigianato Imprese Lazio

To Confartigianato Imprese Lazio είναι μια από τις περιφερειακές ομοσπονδίες του εθνικού οργανισμού Confartigianato Imprese, η οποία αποτελείται από 118 τοπικές ενώσεις, 20 περιφερειακές ομοσπονδίες, 12 ομοσπονδίες κατηγοριών και 46 επαγγελματικές ενώσεις.
Καθώς η Ιταλία κατέχει το ρεκόρ στην Ευρώπη για το μεγαλύτερο αριθμό βιοτεχνικών επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων, η Confartigianato Imprese έχει τον ουσιαστικό ρόλο να εκπροσωπεί τα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων και να τους παρέχει υπηρεσίες.
website: www.confartigianatolazio.it

INSTALOFI LEVANTE SL

Το INSTALOFI LEVANTE S.L. (FyG Consultores) είναι ένας ιδιωτικός, κερδοσκοπικός σύμβουλος που ειδικεύεται στον τομέα της παροχής κατάρτισης σε επιχειρήσεις. Η εταιρεία δημιουργήθηκε από έμπειρους επαγγελματίες για επιχειρηματική δημιουργηκότητα και καινοτομία, την παροχή κατάρτισης και την εκπαίδευση, με ένα εκτεταμένο ιστορικό ως εκπαιδευτές και μέντορες.
Το FyG εξειδικεύεται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και καινοτόμων λύσεων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την παροχή μαθημάτων κατάρτισης σε SME's και Start-Ups.
website: www.fygconsultores.com

FEDERACION EMPRESARIAL METALURGICA VALENCIANA

Το FEMEVAL, η Ομοσπονδία Εργοδοτών της Βαλένθια του Τομέα Μετάλλου είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις του τομέα μετάλλων της περιοχής της Βαλένθια. Σήμερα, περισσότερες από 3.500 εταιρείες αποτελούν το FEMEVAL, οι περισσότερες από τις οποίες είναι SME's που ανήκουν στον τομέα του μετάλλου, του εμπορίου και των υπηρεσιών.
website: www.femeval.es
ANDALUCIA EMPRENDE FUNDACION PUBLICA ANDALUZA

Το ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACION PUBLICA ANDALUZA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ανήκει στην περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας (νότιας της Ισπανίας). Αυτή η δημόσια οντότητα στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή της Ανδαλουσίας μέσω της υποστήριξης των start-ups και της ανάπτυξης των SME's καθώς και της ενίσχυσης της απασχόλησης.
website: www.andaluciaemprende.es
M.M.C Management Center Limited

Το M.M.C Management Center Ltd ιδρύθηκε το 2002 και παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης για Εκμάθηση Ενηλίκων και για VET.
Το MMC διαρθρώνεται σε τρία τμήματα:
  1. Το τμήμα Εκπαίδευσης
  2. Το τμήμα Διαχείρισης Έργων
  3. Το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

website: www.mmclearningsolutions.com
CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) λειτουργεί ως Ομοσπονδία Επαρχιακών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας των πέντε μεγάλων πόλεων της Κύπρου (Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου) τα οποία έχουν δικαιοδοσία στις αντίστοιχες πόλεις και περιοχές τους. Το Επιμελητήριο είναι η οργάνωση του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και εκτός από την παροχή ευρέος φάσματος υπηρεσιών σε αυτά, προωθεί τα συμφέροντα και τις απόψεις τους στην κυβέρνηση και το νομοθετικό σώμα.
website: www.ccci.org.cy
CYPRUS PRODUCTIVITY CENTER

Το Κέντρο Παραγωγικότητας της Κύπρου (CPC) είναι τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (MLSI) της Κυπριακής Κυβέρνησης. Απασχολεί 50 άτομα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του είναι να βοηθήσει τους ιδωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να αξιοποιήσουν τους ανθρώπινους και κεφαλαιουχικούς τους πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα.
website: www.mlsi.gov.cy/kepa

Danmar Computers sp z o.o.

Η Danmar Computers είναι μια ιδιωτική εταιρεία που παρέχει επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της Τεχνολογίας και αναπτύσσει ηλεκτρονική μάθηση και προσαρμοσμένες λύσεις ΤΠΕ. Ασχολείται με την κατάρτιση, την ανάπτυξη προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, με την παροχή συμβουλών, το σχεδιασμό ιστοσελίδων και κινητών εφαρμογών, με τις εκστρατείες Διαδικτύου και συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.
Συνοπτικά, η αποστολή της Danmar είναι η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και με καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης.
website: www.danmar-computers.com.pl
HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR FUER ARBEIT

Το HdBA είναι Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Εργασιακών Σπουδών που ιδρύθηκε το 2006 και χρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης. Το HdBA απασχολεί σήμερα 112 άτομα και αναγνωρίζεται και πιστοποιείται από το Γερμανικό Συμβούλιο Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Wissenschaftsrat). Κάθε χρόνο περίπου 500 φοιτητές στα δύο πανεπιστήμια του Mannheim και του Schwerin, ειδικεύονται σε προγράμματα διπλού πτυχίου για να γίνουν εξειδικευμένοι καθοδηγητές στην εκπαίδευση, τη σταδιοδρομία, την απασχόληση και τη διαχείριση της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, το HdBA προσφέρει ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για υπαλλήλους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης και άλλων φορέων στον τομέα της αγοράς εργασίας, της επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης και των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού.
website: www.hdba.deΥπεύθυνος Έργου: κ. Γιαννάκης Ιωάννου, Ανώτερος Εκπαιδευτής, τηλ. 25873516, φαξ:25313650, email: yioannou@kepa.mlsi.gov.cy
IO1 WBL GUARANTEE - TRANSNATIONAL RESEARCH.pdf

IO2 - WBL GUARANTEE - IN COMPANY TUTOR.pdf

IO3 - WBL GUARANTEE ΕΧΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf

Provision of vet and wbl schemes the cyprus perspective.ppt

1η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΉ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 29-30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.pdf

2η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΣΙΑ 18-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.pdf

ERASMUS+_WBL Guarantee Project Outline_CY_.pdf

Newsletter 1 WBL _GR.pdf

Newsletter 2 WBL_EN.pdf