Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας


Αρχείο Νέων

Show details for [<span class="text4"><b>2018</b></span>]2018
Show details for [<span class="text4"><b>2017</b></span>]2017
Hide details for [<span class="text4"><b>2016</b></span>]2016
Παράταση Προσθεσίας Υποβολής Αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για το 2016 μέχρι τις 22/7/201608/07/2016 Παράταση Προσθεσίας Υποβολής Αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για το 2016 μέχρι τις 22/7/2016
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ KΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 360/2012 ΕΕ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 31/03/2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ KΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 360/2012 ΕΕ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016
Show details for [<span class="text4"><b>2015</b></span>]2015
Show details for [<span class="text4"><b>2014</b></span>]2014
Show details for [<span class="text4"><b>2013</b></span>]2013
Show details for [<span class="text4"><b>2012</b></span>]2012
Show details for [<span class="text4"><b>2011</b></span>]2011
Show details for [<span class="text4"><b>2010</b></span>]2010
Show details for [<span class="text4"><b>2009</b></span>]2009
Show details for [<span class="text4"><b>2008</b></span>]2008
Show details for [<span class="text4"><b>2007</b></span>]2007
Show details for [<span class="text4"><b>2006</b></span>]2006
Show details for [<span class="text4"><b>2005</b></span>]2005


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση