Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας


Νομοθεσία


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εφαρμόζουν Νομοθεσίες και Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις που θεσπίζονται στα πλαίσια της εφαρμογής των προγραμμάτων τους.


Show details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]Νομοθεσία[</span>][</b>][<Νομοθεσία
Show details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]Κανονιστικές ΔιοικΚανονιστικές Διοικητικές Πράξεις
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]Συμβάσεις[</span>][</b>][<Συμβάσεις
Αρχείο Acrobat Reader Ο Περί της Σύμβασης Περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000
Αρχείο Acrobat Reader Ο Περί της Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών και για την Συνεργασία αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία (Κυρωτικός) Νόμος 1994


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση