Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας


Νομοθεσία


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εφαρμόζουν Νομοθεσίες και Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις που θεσπίζονται στα πλαίσια της εφαρμογής των προγραμμάτων τους.


Show details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]Νομοθεσία[</span>][</b>][<Νομοθεσία
Show details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]Κανονιστικές ΔιοικΚανονιστικές Διοικητικές Πράξεις
Show details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]Συμβάσεις[</span>][</b>][<Συμβάσεις


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση