Υπηρεσίες Κοινωνικής ΕυημερίαςΝέα


Προκήρυξη Διαγωνισμού - Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών για Παροχή Επαγγελματικής Εποπτείας στους Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο πλαίσιο του Έργου "Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Αρ. Διαγωνισμού ΥΚΕ 2/2021.
Προκήρυξη Διαγωνισμού

Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών για Παροχή Επαγγελματικής Εποπτείας στους Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο πλαίσιο του Έργου "Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Αρ. Διαγωνισμού ΥΚΕ 2/2021.


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν προκηρύξει διαγωνισμό με τίτλο: Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών για Παροχή Επαγγελματικής Εποπτείας στους Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο πλαίσιο του Έργου "Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με αρ. διαγωνισμού ΥΚΕ 2/2021.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 12μ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4733125


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση