Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας


Νέα > Αρχείο Νέων
Αρχείο Νέων


Σχέδιο Μεταθέσεων Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομοθετικό πλαίσιο για τις μεταθέσεις των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου των ευρύτερων εναλλάξιμων κατηγοριών στη Δημόσια Υπηρεσία, έχουν καταρτίσει «Σχέδιο Μεταθέσεων Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας». Το εν λόγω Σχέδιο αποτελεί προϊόν διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς και τίθεται σε ισχύ από 1 Μαΐου 2016.
Αρχείο Acrobat Reader Σχέδιο Μεταθέσεων ΕΑΧ ΥΚΕ_15 4 2016_fin.pdf
Αρχείο Acrobat Reader Κατάλογος ΕΑΧ ΙΛ Επαρχίας Λάρνακας - Μεταθέσεις Ιδρυματικών Λειτουργών (Ιαν. 2017).pdf
Αρχείο Acrobat Reader Κατάλογος ΕΑΧ ΙΛ Επαρχίας Λεμεσού - Μεταθέσεις Ιδρυματικών Λειτουργών (Ιαν. 2017).pdf
Αρχείο Acrobat Reader Κατάλογος ΕΑΧ ΛΕ, ΛΕΑ Επαρχίας Αμμοχώστου - Μεταθέσεις Εκτάκτων (Ιαν. 2017).pdf
Αρχείο Acrobat Reader Κατάλογος ΕΑΧ ΛΕ, ΛΕΑ Επαρχίας Λάρνακας - Μεταθέσεις Εκτάκτων (Ιαν. 2017).pdf
Αρχείο Acrobat Reader Κατάλογος ΕΑΧ ΛΕ, ΛΕΑ Επαρχίας Λεμεσού - Μεταθέσεις Εκτάκτων (Ιαν. 2017).pdf


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση