Υπηρεσίες Κοινωνικής ΕυημερίαςΝέα


Σχέδιο Μεταθέσεων Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομοθετικό πλαίσιο για τις μεταθέσεις των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου των ευρύτερων εναλλάξιμων κατηγοριών στη Δημόσια Υπηρεσία, έχουν καταρτίσει «Σχέδιο Μεταθέσεων Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας». Το εν λόγω Σχέδιο αποτελεί προϊόν διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς, τέθηκε σε ισχύ από 1 Μαΐου 2016 και αναθεωρήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2017.
Αρχείο Acrobat Reader Σχέδιο Μεταθέσεων ΕΑΧ ΥΚΕ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ_2017.pdf


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση