Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας


Δημοσίων Βοηθημάτων Ηλικιωμένων και Αναπήρων > Σχέδια τα οποία χειρίζεται η Υπηρεσία Δημόσιων Βοηθημάτων, Ηλικιωμένων και Αναπήρων
Δημοσίων Βοηθημάτων Ηλικιωμένων και Αναπήρων

Σχέδια τα οποία χειρίζεται η Υπηρεσία Δημόσιων Βοηθημάτων, Ηλικιωμένων και Αναπήρων - Ωφελήματα σε Οικογένειες με Τρίδυμα και ΄Ανω
Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου παραχωρείται σε όλα τα ζευγάρια που έχουν αποκτήσει τρίδυμα εφάπαξ ποσό ύψους € 7.700 ανεξαρτήτως εισοδημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εμπίπτουν οι δημόσιοι υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένων και των εκτάκτων και οι υπάλληλοι Ημικρατικών Οργανισμών που παραχωρείται σε αυτούς € 1.025,16 και 12 μήνες άδεια με πλήρεις απολαβές.

΄Aτομα που καλύπτονται από το Σχέδιο και ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από αυτό θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν στο Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας όπου διαμένουν.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση