Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας


Νέα > Αρχείο Νέων
Αρχείο Νέων


Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας.
Σε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 21/3/2016 εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας.
Αρχείο Acrobat Reader Εθνική Στρατηγική, 22.4.16.pdf
Αρχείο Acrobat Reader 1 NATIONAL STRATEGY TO COMBAT CHILD ABUSE.pdf


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση