ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεθνείς Σχέσεις


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων διατηρούν στενούς δεσμούς με διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους, όπως είναι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Διεθνής Ένωση Κοινωνικής Ασφάλειας (ISSA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης.  • Διεθνής Ένωση Κοινωνικής Ασφάλειας
  • Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
  • Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Συμβούλιο της Ευρώπης

  • © 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
    Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων