ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
 • Αίτηση Εγγραφής Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
 • Δείγμα Καταστατικού Ταμείου
 • Δήλωση προσόντων και εμπειρίας των μελών της διαχειριστικής επιτροπής των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών
 • Δήλωση εντιμότητας και αξιοπιστίας μελών της διαχειριστικής επιτροπής των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών
 • Application for Cross Border Authorisation
 • Έντυπο Κατάστασης Μελών Ταμείου
 • Δείγμα Επιστολής για Βεβαιώσεις και Πιστά Αντίγραφα
 • ΔΕΙΓΜΑ Πρακτικού για ΕΚΛΟΓΗ-ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • © 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων