ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα Αιτήσεων


Για την αποτελεσματική και ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση που σας ενδιαφέρει και αφού τη συμπληρώσετε, να την αποστείλετε ταχυδρομικώς ή να την παραδώσετε στο Επαρχιακό Γραφείο της περιοχής σας ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Τα έντυπα αιτήσεων πρέπει να υποβάλλονται εμπρόθεσμα και να συνοδεύονται πάντοτε με τα απαραίτητα πρωτότυπα πιστοποιητικά.No documents found


© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων