ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επιδόματα (ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, ορφάνιας, αγνοούμενου)
 • Αίτηση για Επίδομα Ασθενείας
 • ΥΚΑ 239 Δήλωση για υποβολή ιατρικού πιστοποιητικού
 • Ιατρική Έκθεση αναφορικά με Αίτηση για Επίδομα Ασθενείας
 • Δήλωση Ανέργου για περίοδο Ετήσιας Άδειας μετ΄απολαβών
 • Αίτηση για Επίδομα Μητρότητας
 • Αίτηση για Επίδομα Πατρότητας
 • Αίτηση για Επίδομα Ορφανίας
 • Αναστολή Εργασιών Χειμερινής Περιόδου Ξενοδοχειακής Μονάδας - Εργοδότης προς Υπάλληλο
 • Αναστολή Εργασιών Χειμερινής Περιόδου Ξενοδοχειακής Μονάδας - Εργοδότης προς ΥΚΑ
 • Αναστολή Εργασιών Χειμερινής Περιόδου στην Τουριστική / Επισιτιστική Βιομηχανία - Εργοδότης προς Υπάλληλο
 • Αναστολή Εργασιών Χειμερινής Περιόδου στην Τουριστική / Επισιτιστική Βιομηχανία - Εργοδότης προς ΥΚΑ

 • © 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων