ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εργοδότες


Έντυπα αιτήσεων που αφορούν Εργοδότες • Αίτηση Εγγραφής Εργοδότη
 • Δήλωση Πρόσληψης Εργοδοτουμένων
 • Δήλωση Εργοδότη για Απαλλαγή από την Υποχρέωση Πληρωμής Εισφορών
 • Αίτηση Εργοδότη για Υποβολή Στοιχείων για Σκοπούς Πληρωμής Εισφορών με Μηχανογραφημένα Μέσα.
 • Προϋποθέσεις για τη Χορήγηση Έγκρισης για υποβολή στοιχείων για σκοπούς πληρωμής εισφορών με Μηχανογραφημένα Συστήματα
 • Έντυπο Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Εργοδότη
 • Δήλωση Εργοδότη για Τερματισμό Απασχόλησης
 • Αίτηση για Επιστροφή Εισφορών που Καταβλήθηκαν Αχρεωστήτως
 • Κατάσταση Αποδοχών και Εισφορών

 • © 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων