ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εργοδότες


Έντυπα αιτήσεων που αφορούν Εργοδότες • Αίτηση Εγγραφής Εργοδότη
 • Δήλωση Πρόσληψης Εργοδοτουμένων
 • Δήλωση Εργοδότη για Απαλλαγή από την Υποχρέωση Πληρωμής Εισφορών
 • Έντυπο Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Εργοδότη
 • Δήλωση Εργοδότη για Τερματισμό Απασχόλησης
 • Αίτηση για Επιστροφή Εισφορών που Καταβλήθηκαν Αχρεωστήτως
 • Κατάσταση Αποδοχών και Εισφορών
 • Δήλωση Πρόσληψης Προαιρετικά Ασφαλισμένων Εξωτερικού

 • © 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων