ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθεσίες


Η Νομοθεσία Τερματισμού Απασχολήσεως έχει ως σκοπό:

- να προστατεύει όλους τους εργοδοτουμένους από αυθαίρετες απολύσεις και να εξουδετερώνει τις συνέπειες του πλεονασμού, με την καταβολή αποζημιώσεως ή πληρωμής λόγω πλεονασμού, ανάλογα με την περίπτωση,

- να καθορίζει ελάχιστη περίοδο προειδοποιήσεως σε περιπτώσεις τερματισμού απασχολήσεως,

- να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης και της Κυβέρνησης, να μελετήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή ειδικά νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πλεονασμού, και

- να καθιδρύσει Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό στο οποίο οι εργοδότες θα καταβάλλουν εισφορές με σκοπό τη συλλογική ανάληψη των κινδύνων του πλεονασμού.

  • οι περί Τερματισμού Απασχολήσεως Τροποποιητικοί Νόμοι


  • © 2011 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
    Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων