Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Παροχές για Εργατικά Ατυχήματα


Αίτηση για Επίδομα Σωματικής Βλάβης



Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται με σκοπό την εξασφάλιση επιδόματος ασθενείας.


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat YKA-TEE-A-1 (2014).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1646,8Kb)