Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ανακοινώσεις


Παραδείγματα πληρωμής εισφορών στα Ταμεία που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για Ιούνιο 2020 και στο Γενικό Σχέδιο Υγείας

Παράδειγμα 1
Για εργοδότη που δεν έχει εξαίρεση καταβολής εισφορών στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών (ΚΤΑ) και πληρώνει το ελάχιστο ποσοστό εισφοράς στο ΚΤΑ, δηλαδή 8%:
Υπολογισμός αποδοχών:
Αποδοχές
1000
Εισφορά στο ΚΤΑ, 8% στα €1000
80
Σύνολο:
1080
Υπολογισμός εισφορών:
Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (8,3% εργοδότης και 8,3% εργοδοτούμενος = 16,6% στα €1080)
179,28
Εισφορά στο ΚΤΑ (8% στα €1000)
80
Εισφορά στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού (1,2% στο €1080)
12,96
Εισφορά για Τέλος Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (0,5% στα €1080)
5,4
Εισφορά Κοινωνικής Συνοχής (2% στα €1080)
21,6
Εισφορά στο Ταμείο του Γενικού Σχεδίου Υγείας (2,90% εργοδότης + 2,65% εργοδοτούμενος = 5,55% στα €1080)
59,94
Σύνολο:
359,18

Παράδειγμα 2
Για εργοδότη με εξαίρεση καταβολής εισφορών στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών (ΚΤΑ), δηλαδή που πληρώνει ο ίδιος την άδεια στους εργοδοτούμενούς του:
Υπολογισμός αποδοχών:
Αποδοχές
1000
Σύνολο:
1000
Υπολογισμός εισφορών:
Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (8,3% εργοδότης και 8,3% εργοδοτούμενος = 16,6% στα €1000)
166
Εισφορά στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού (1,2% στο €1000)
12
Εισφορά για Τέλος Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (0,5% στα €1000)
5
Εισφορά Κοινωνικής Συνοχής (2% στα €1000)
20
Εισφορά στο Ταμείο του Γενικού Σχεδίου Υγείας (2,90% εργοδότης + 2,65% εργοδοτούμενος = 5,55% στα €1000)
55,5
Σύνολο:
258,5
Παράδειγμα 3
Για εργοδότη οικιακής/ου βοηθού του/της οποίου/ας το συμβόλαιο αφορά τον πιο κάτω ακάθαρτο μισθό:
Σημειώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις οικιακών βοηθών που λαμβάνουν μεγαλύτερο ακάθαρτο μισθό και πρέπει να γίνουν οι ανάλογοι υπολογισμοί.
Υπολογισμός αποδοχών:
Αποδοχές
460
Σύνολο:
460
Υπολογισμός εισφορών:
Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (8,3% εργοδότης και 8,3% εργοδοτούμενος = 16,6% στα €460)
76,36
Εισφορά στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού (1,2% στο €460)
5,52
Εισφορά για Τέλος Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (0,5% στα €460)
2,3
Εισφορά Κοινωνικής Συνοχής (2% στα €460)
9,2
Εισφορά στο Ταμείο του Γενικού Σχεδίου Υγείας (2,90% εργοδότης + 2,65% εργοδοτούμενος = 5,55% στα €460)
25,53
Σύνολο:
118,91

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Cyprus Flight Pass

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ενημερωτικοί Οδηγοί

Στατιστικά Στοιχεία

Καν'το ηλεκτρονικα

Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

The Cyprus Social Insurance Scheme

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

e-procurment

Οπτικοακουστικά

Κύπρος και Ομοσπονδία