Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ
Νομοθεσίες > Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων > οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κανονισμοί

ΝομοθεσίεςΝομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων - οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κανονισμοί

Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Δαπάνες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) Κανονισμοί του 2010 (ΚΔΠ 287 του 2010).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμοί του 2010 (ΚΔΠ 289 του 2010).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (ΚΔΠ 52 του 2012).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Επαγγελματικές Ασθένειες) Κανονισμοί του 2010 (ΚΔΠ 285 του 2010).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κοιν Ασφ (Ιατρ Συμβούλια, Δευτ Ιατρ Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Καν του 2010 (ΚΔΠ 286 του 2010).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) Κανονισμοί του 2010 (ΚΔΠ 290 του 2010).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κοιν Ασφ (Μεταφορά Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων) Καν του 2012 (ΚΔΠ 51 του 2012).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Παροχές) Κανονισμοί του 2010 (ΚΔΠ 288 του 2010).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Διάταγμα Κοιν Ασφ (Ποσό Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών) Διάταγμα του 2010 (ΚΔΠ 382 του 2010).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Διάταγμα Κοιν Ασφ (Ποσό Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών) Διάταγμα του 2011 (ΚΔΠ 307 του 2011).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Διάταγμα Κοιν Ασφ (Ποσό Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών) Διάταγμα του 2012 (ΚΔΠ 331 του 2012).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Διάταγμα Κοιν Ασφ (Ποσό Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών) Διάταγμα του 2013 (ΚΔΠ 322 του 2013).pdf


 • Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμοί του 2013 (ΚΔΠ 398 του 2013)

 • Κοιν Ασφ (Ιατρ Συμβούλια, Δευτ Ιατρ Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Καν του 2013 (ΚΔΠ 399 του 2013)

 • Διάταγμα Κοιν Ασφ (Ποσό Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών) Διάταγμα του 2014 (ΚΔΠ 453 του 2014)

 • Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014 (ΚΔΠ 300 του 2014)

 • Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 (ΚΔΠ 167 του 2017)

 • Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) Κανονισμοί του 2017 (ΚΔΠ 253 του 2017)

 • Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019 (ΚΔΠ 390 του 2019)


 • Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

  Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  Εικόνα ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

  Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

  Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Εικόνα Your Europe

  Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

  Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

  Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

  Εικόνα EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

  Εικόνα e-procurment

  Εικόνα Οπτικοακουστικά