Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νομοθεσίες > Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων > οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κανονισμοί

ΝομοθεσίεςΝομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων - οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κανονισμοί

Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Δαπάνες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) Κανονισμοί του 2010 (ΚΔΠ 287 του 2010).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμοί του 2010 (ΚΔΠ 289 του 2010).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (ΚΔΠ 52 του 2012).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Επαγγελματικές Ασθένειες) Κανονισμοί του 2010 (ΚΔΠ 285 του 2010).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κοιν Ασφ (Ιατρ Συμβούλια, Δευτ Ιατρ Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Καν του 2010 (ΚΔΠ 286 του 2010).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) Κανονισμοί του 2010 (ΚΔΠ 290 του 2010).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κοιν Ασφ (Μεταφορά Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων) Καν του 2012 (ΚΔΠ 51 του 2012).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Παροχές) Κανονισμοί του 2010 (ΚΔΠ 288 του 2010).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Διάταγμα Κοιν Ασφ (Ποσό Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών) Διάταγμα του 2010 (ΚΔΠ 382 του 2010).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Διάταγμα Κοιν Ασφ (Ποσό Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών) Διάταγμα του 2011 (ΚΔΠ 307 του 2011).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Διάταγμα Κοιν Ασφ (Ποσό Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών) Διάταγμα του 2012 (ΚΔΠ 331 του 2012).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Διάταγμα Κοιν Ασφ (Ποσό Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών) Διάταγμα του 2013 (ΚΔΠ 322 του 2013).pdf


 • Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμοί του 2013 (ΚΔΠ 398 του 2013)

 • Κοιν Ασφ (Ιατρ Συμβούλια, Δευτ Ιατρ Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Καν του 2013 (ΚΔΠ 399 του 2013)

 • Διάταγμα Κοιν Ασφ (Ποσό Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών) Διάταγμα του 2014 (ΚΔΠ 453 του 2014)

 • Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014 (ΚΔΠ 300 του 2014)

 • Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 (ΚΔΠ 167 του 2017)

 • Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) Κανονισμοί του 2017 (ΚΔΠ 253 του 2017)

 • Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019 (ΚΔΠ 390 του 2019)


 • ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

  Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Cyprus Flight Pass

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Στατιστικά Στοιχεία

  Καν'το ηλεκτρονικα

  Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  The Cyprus Social Insurance Scheme

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

  e-procurment

  Οπτικοακουστικά

  Κύπρος και Ομοσπονδία