ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση: Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι που οφείλουν κοινωνικές εισφορές, τόσο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και στα άλλα ταμεία που έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα μπορούν από τη Δευτέρα 1.8.2016 να υποβάλλουν αιτήσεις στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να εξοφλήσουν με δόσεις τις οφειλές τους. Αιτήσεις είναι διαθέσιμες τόσο στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy/sid .

Οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι μπορούν στο πλαίσιο του Νόμου 76(Ι) του 2016 να εξοφλήσουν το αργότερο σε 54 ισόποσες μηνιαίες δόσεις τις καθυστερημένες οφειλές τους, περιλαμβανομένων και αυτών του Ιουλίου 2016. Εάν επιλέξουν να εξοφλήσουν ενωρίτερα των 54 δόσεων, θα επωφεληθούν ανάλογης μείωσης του πρόσθετου τέλους το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι και 27%. Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί εφάπαξ, θα απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου του πρόσθετου τέλους που επιβλήθηκε.

Παράλληλα, εάν ενταχθούν στη πιο πάνω ρύθμιση, και ενόσω αυτή διαρκεί, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα προχωρούν στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον τους και σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί εναντίον τους ποινικές διώξεις, αυτές δύνανται να ανασταλούν με έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Επίσης, για όσους εκκρεμούν εναντίον τους φυλακιστήρια ή κατασχετήρια εντάλματα αυτά δύνανται να ανασταλούν μετά από σχετικές ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι διευθυντές των νομικών προσώπων εναντίον των οποίων εκκρεμούν φυλακιστήρια εντάλματα για χρηματικές ποινές που επιβλήθηκαν από το Δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση από κάθε ένα από αυτούς ως φυσικό πρόσωπο.

Αιτήσεις δύνανται να υποβάλουν και οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή δημοσίου βοηθήματος. Στην περίπτωση τους η έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31.7.2017 ή ενωρίτερα, στην περίπτωση που παύουν να είναι λήπτες πριν την 1.7.2017.

Όσες διευθετήσεις για εξόφληση οφειλών με δόσεις έγιναν πριν την έναρξη του πιο πάνω Νόμου συνεχίζουν να ισχύουν εκτός εάν, ενταχθούν στη ρύθμιση μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι και τις 30.11.2016. Καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016Σχετικά Αρχεία:


© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων