ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενημερωτικοί Οδηγοί

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 80.596 και ημερ. 27/4/2016, δικαιούχοι κοινωνικής κάρτας είναι:

(α) πρόσωπα άνω των 63 ετών, τα οποία έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια τους ή εάν λαμβάνουν σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή φορέα ασφάλισης άλλου κράτους, και

(β) πρόσωπα ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και είναι δικαιούχοι σύνταξης ανικανότητας ή αναπηρίας ή επιδόματος ορφάνιας λόγω μόνιμης ανικανότητας για αυτοσυντήρηση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή φορέα ασφάλισης άλλου κράτους.Σχετικά Αρχεία:
© 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων