Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ανακοινώσεις


Έκδοση των Οδηγιών 1/2021 και 2/2021 από τον Έφορο Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών


Έκδοση των Οδηγιών 1/2021 και 2/2021 από τον Έφορο Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Πληροφορείστε ότι σήμερα 23 Ιουλίου του 2021, τίθενται σε ισχύ, με την δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι ακόλουθες Οδηγίες του Εφόρου ΙΕΣΠ:

(α) Οδηγία 1/2021 (Κ.Δ.Π.325/2021), που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου 5 του άρθρου 74 του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου 10(Ι) του 2020 («ο Νόμος»), με το συνοπτικό τίτλο «η περί της Μεθόδου Εκτίμησης της Αξίας, της Διαδικασίας και των Όρων Μεταφοράς των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων Μελών από ένα Ταμείο Προνοίας σε Άλλο και της Μεθόδου Εκτίμησης της Αξίας, της Διαδικασίας και του Τρόπου Μεταφοράς, πλήρως ή εν μέρει, ενός Ταμείου Προνοίας σε Άλλο Οδηγία 1 του 2021», και

(β) Οδηγία 2/2021 (Κ.Δ.Π. 326/2021), που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου του εδαφίου 1 του άρθρου 74 και του εδαφίου 8 του άρθρου 75 του Νόμου, με το συνοπτικό τίτλο «η περί της Μεθόδου Εκτίμησης της Αξίας, της Διαδικασίας και των Όρων Μεταφοράς των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων Μελών από Ταμείο Προνοίας σε Σχέδιο Ασφαλιστικής Επιχείρησης και της Μεθόδου Εκτίμησης της Αξίας, της Διαδικασίας και του Τρόπου Μεταφοράς, πλήρως ή εν μέρει, Ταμείου Προνοίας σε Σχέδιο Ασφαλιστικής Επιχείρησης».

Οι δύο νέες Οδηγίες, η σχετική με αυτές Εγκύκλιος και οι Συχνές Ερωτοαπαντήσεις (Frequent Questions and Answers) θα βρίσκονται αναρτημένα στην Ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών/Νομοθεσίες. Επίσης, τα σχετικά με αυτές Έντυπα (όπως η αίτηση μεταφοράς) θα βρίσκονται αναρτημένα στην Ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών/Έντυπα.

ΕΡΓΑΝΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Your Europe

Ενημερωτικοί Οδηγοί

Στατιστικά Στοιχεία

Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

The Cyprus Social Insurance Scheme

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

e-procurment

Οπτικοακουστικά