ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

Ερώτηση
Πως και πότε ενημερώνομαι αν η αίτηση μου έχει απορριφθεί;

Απάντηση
Αν μια αίτηση έχει απορριφθεί τότε ο αιτητής ενημερώνεται με επιστολή από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Μπορείτε να ενημερώνεστε για την περίοδο εξέτασης παροχών μέσω της κατάστασης "Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα" στην κατηγορία Ενημέρωση - Ανακοινώσεις. Η κατάσταση αυτή ανανεώνεται εβδομαδιαίως.
© 2011 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων