ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

Ερώτηση
Πόσος χρόνος χρειάζεται για να εξεταστεί η αίτηση μου;

Απάντηση
Μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της κατάστασης "Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα" στην κατηγορία Ενημέρωση - Ανακοινώσεις. Η κατάσταση αυτή ανανεώνεται εβδομαδιαίως.
Οπωσδήποτε θα πρέπει να ανανεώσετε την υπογραφή σας στο Μητρώο Ανέργων για δεύτερη φορά και να παρέλθουν τουλάχιστον έξι εβδομάδες.
© 2011 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων