Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Επιδόματα (ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, ορφάνιας, αγνοούμενου)


Αναστολή Εργασιών Χειμερινής Περιόδου στην Τουριστική / Επισιτιστική Βιομηχανία - Εργοδότης προς ΥΚΑ
Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αναστολή Χειμερινής Περιόδου Τουριστικής - Επισιτιστικής - Εργοδότης προς ΥΚΑ (2015).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 877,74Kb)