Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Πληρωμή Εισφορών Μέσω Διαδικτύου


Αίτηση για Πληρωμή Εισφορών μέσω Διαδικτύου
Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΚΑ 1 - 021 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 59,38Kb)