Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εργοδότες


Αίτηση Εργοδότη για Υποβολή Στοιχείων για Σκοπούς Πληρωμής Εισφορών με Μηχανογραφημένα Μέσα.Η αίτηση αυτή συνοδεύεται με τις προυποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης για υποβολή στοιχείων για σκοπούς πληρωμής εισφορών με μηχανογραφημένα συστήματα


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΚΑ 1-006 Αίτηση Εργοδότη για Υποβολή Στοιχείων για Σκοπούς Πληρωμής Εισφορών με Μηχανογραφημένα Μέσα (1-2014).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 47,5Kb)