Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ
Νομοθεσίες > Νομοθεσία Κοινωνικής Σύνταξης > οι περί Κοινωνικής Σύνταξης Τροποποιητικοί Νόμοι

ΝομοθεσίεςΝομοθεσία Κοινωνικής Σύνταξης - οι περί Κοινωνικής Σύνταξης Τροποποιητικοί Νόμοι
 • Νόμος του 1996 (Ν56(Ι)1996)

 • Νόμος του 1999 (Ν53(Ι)1999)

 • Νόμος του 2000 (Ν12(Ι)2000)

 • (Αρ 2) Νόμος του 2000 (Ν97(Ι)2000)

 • Νόμος του 2005 (Ν155(Ι)2005)

 • Νόμος του 2012 (Ν178(Ι)2012)


 • Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

  Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  Εικόνα ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

  Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

  Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Εικόνα Your Europe

  Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

  Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

  Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

  Εικόνα EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

  Εικόνα e-procurment

  Εικόνα Οπτικοακουστικά