Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ανακοινώσεις


Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιθυμεί να πληροφορήσει το κοινό ότι τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για αποπληρωμή με Δόσεις Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών. Εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι που οφείλουν κοινωνικές εισφορές, τόσο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και στα άλλα ταμεία που έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για αποπληρωμή με Δόσεις τις Ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Ληξιπρόθεσμες οφειλές θεωρούνται, για μεν τους εργοδότες, οφειλές μέχρι και τον Μάρτιο του 2021 και για δε τους αυτοτελώς εργαζόμενους, οφειλές μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2020 (Τ4/2020). Οι αιτήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/LxpWeb/.

ΕΡΓΑΝΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Your Europe

Ενημερωτικοί Οδηγοί

Στατιστικά Στοιχεία

Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

The Cyprus Social Insurance Scheme

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

e-procurment

Οπτικοακουστικά