ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθεσίες

 • Νόμος του 1968 (Ν25 του 1968)

 • Νόμος του 1969 (Ν23 του 1969)

 • Νόμος του 1970 (Ν26 του 1970)

 • Νόμος του 1972 (Ν34 του 1972)

 • (Αρ 2) Νόμος του 1972 (Ν66 του 1972)

 • Νόμος του 1973 (Ν5 του 1973)

 • Νόμος του 1979 (Ν85 του 1979)

 • Νόμος του 1980 (Ν55 του 1980)

 • Νόμος του 1993 (Ν65(Ι)1993)

 • Νόμος του 1996 (Ν79(Ι)1996)

 • Νόμος του 1997 (Ν26(Ι)1997)

 • Νόμος του 1999 (Ν110(Ι)1999)

 • Νόμος του 2001 (Ν165(Ι)2001)

 • Νόμος του 2002 (Ν66(Ι)2002)

 • (Αρ 2) Νόμος του 2002 (Ν72(Ι)2002)

 • (Αρ 3) Νόμος του 2002 (Ν169(Ι)2002)

 • Νόμος του 2005 (Ν18(Ι)2005)

 • Νόμος του 2011 (Ν42(Ι)2011)


 • © 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων