ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

Ερώτηση
Τι ενέργειες πρέπει να κάνω σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί η επιταγή μου;

Απάντηση
Σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί μια επιταγή, τότε συμπληρώνεται ειδικό έντυπο (ΥΚΑ 404) το οποίο ο δικαιούχος προμηθεύεται από το πλησιέστερο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφού το συμπληρώσει το παραδίδει στο ίδιο γραφείο για να εξεταστεί η περίπτωση του.
© 2011 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων