Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Ανακοινώσεις


Γνωστοποίηση σε εργοδότες σχετικά με το ανώτατο όριο αποδοχών μέχρι το οποίο πληρώνονται εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, ετήσιων αδειών μετ΄απολαβών, πλεονάζοντος προσωπικού και τέλος ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού


Γνωστοποιείται ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των μισθωτών για σκοπούς υπολογισμού του ποσού εισφοράς στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών, Πλεονάζοντος Προσωπικού και τέλους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με βάση τον Κανονισμό 8(1) και (2) των Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών του 2010 - 2021 και του σχετικού Διατάγματος δυνάμει του Άρθρου 20 του νόμου, ορίζεται ως ακολούθως:

(α) Ανώτατο όριο για εβδομαδιαίους εργοδοτούμενους: €1.117 από 3/1/2022

(β) Ανώτατο όριο για μηνιαίους εργοδοτούμενους: €4.840 από 1/1/2022

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δεκέμβριος 2021

Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εικόνα Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθενείας

Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

Εικόνα ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Εικόνα Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εικόνα Your Europe

Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

Εικόνα EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

Εικόνα e-procurment