Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συνήθεις Ερωτήσεις


Ερώτηση
Πότε πρέπει να υποβληθεί η αίτηση και τι πιστοποιητικά πράπει να προσκομίσω μαζί;

Απάντηση
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός χρόνου από την ημερομηνία του θανάτου του προσώπου για το οποίο απαιτείται το βοήθημα.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μαζί με:
- επίσημο πιστοποιητικό θανάτου που εκδίδεται από την Επαρχιακή Διοίκηση,
- βεβαίωση από τον ιερέα ή τον κοινοτάρχη στην οποία να αναφέρεται το όνομα του προσώπου που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, στην περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο/η σύζυγος του/της πεθαμένου,
- βεβαίωση από το Τραπεζικό/Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα, όπου να παρουσιάζεται ο δικαιούχος και ο διεθνής αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Αν ο αποθανών είναι ο/η σύζυγος του αιτητή και νοουμένου ότι δεν είναι συνταξιούχοι του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομιστεί:
- πιστοποιητικό γάμου και
- πιστοποιητικό συμβιώσεως από τον ιερέα ή τον κοινοτάρχη.
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Cyprus Flight Pass

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ενημερωτικοί Οδηγοί

Στατιστικά Στοιχεία

Καν'το ηλεκτρονικα

Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

The Cyprus Social Insurance Scheme

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

e-procurment

Οπτικοακουστικά

Κύπρος και Ομοσπονδία