Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Πληρωμή Εισφορών Μέσω Διαδικτύου


Εντολή Άμεσης Χρέωσης
Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΚΑ 1 - 023 ΕΝΤΟΛΗ ΑΜΕΣΗΣ -ΩΝ ΧΡΕΩΣΗΣ -ΕΩΝ ΕΧΠΕ (SEPA).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 51,21Kb)