ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

Ερώτηση
Πως υπολογίζεται το επίδομα μου;

Απάντηση
Το ύψος του επιδόματος ανεργίας καθορίζεται με βάση τον εβδομαδιαίο μέσο όρο των πραγματικών και εξομοιούμενων ασφαλιστέων αποδοχών του ασφαλισμένου μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Το επίδομα ανεργίας περιλαμβάνει βασικό και συμπληρωματικό επίδομα.
Το εβδομαδιαίο ποσό του βασικού επιδόματος είναι ίσο με το 60% της εβδομαδιαίας αξίας της ασφαλιστικής μονάδας του δικαιούχου μέσα στο σχετικό έτος εισφορών και αυξάνεται κατά 20% για τον/την εξαρτώμενο/η σύζυγο και κατά 10% για κάθε ένα από τα παιδιά ή άλλα εξαρτώμενα του (ο ανώτατος αριθμός εξαρτωμένων παιδιών και άλλων εξαρτωμένων είναι τρία).
Το εβδομαδιαίο ποσό του συμπληρωματικού επιδόματος είναι ίσο με το 50% της εβδομαδιαίας αξίας του αριθμού των ασφαλιστικών μονάδων του δικαιούχου που υπερβαίνει τις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές.
© 2011 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων