Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συνήθεις Ερωτήσεις


Ερώτηση
Πως υπολογίζεται το επίδομα μου;

Απάντηση
Το ύψος του επιδόματος ανεργίας καθορίζεται με βάση τον εβδομαδιαίο μέσο όρο των πραγματικών και εξομοιούμενων ασφαλιστέων αποδοχών του ασφαλισμένου μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Το επίδομα ανεργίας περιλαμβάνει βασικό και συμπληρωματικό επίδομα.
Το εβδομαδιαίο ποσό του βασικού επιδόματος είναι ίσο με το 60% της εβδομαδιαίας αξίας της ασφαλιστικής μονάδας του δικαιούχου μέσα στο σχετικό έτος εισφορών και αυξάνεται κατά 20% για τον/την εξαρτώμενο/η σύζυγο και κατά 10% για κάθε ένα από τα παιδιά ή άλλα εξαρτώμενα του (ο ανώτατος αριθμός εξαρτωμένων παιδιών και άλλων εξαρτωμένων είναι τρία).
Το εβδομαδιαίο ποσό του συμπληρωματικού επιδόματος είναι ίσο με το 50% της εβδομαδιαίας αξίας του αριθμού των ασφαλιστικών μονάδων του δικαιούχου που υπερβαίνει τις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές.
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Cyprus Flight Pass

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Your Europe

Ενημερωτικοί Οδηγοί

Στατιστικά Στοιχεία

Καν'το ηλεκτρονικα

Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

The Cyprus Social Insurance Scheme

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης