ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

Ερώτηση
Πότε επιβάλλεται ποινή στέρησης του δικαιώματος σε επίδομα;

Απάντηση
Ο αιτητής στερείται του δικαιώματος του για πληρωμή επιδόματος ανεργίας μέχρι 6 εβδομάδες αν:

· χάσει την εργασία του από δική του υπαιτιότητα ή την εγκαταλείψει θεληματικά χωρίς δικαιολογία,
· αρνηθεί ή παραλείψει να υποβάλει αίτηση για κατάλληλη εργασία ή να αποδεχθεί κατάλληλη εργασία που του έχει προσφερθεί,
· αμελήσει να επωφεληθεί ευκαιρίας για κατάλληλη εργασία,
· αρνηθεί ή παραλείψει, χωρίς δικαιολογία, να συμμορφωθεί με οδηγίες του Διευθυντή Υπηρεσιών Kοινωνικών Aσφαλίσεων για παρακολούθηση μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Aσφαλισμένος στερείται επίσης του δικαιώματος σε επίδομα ανεργίας για τις ημέρες που δεν εργάζεται εξαιτίας στάσης εργασίας που οφείλεται σε εργατική διαφορά.
© 2011 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων