ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

Ερώτηση
Πότε πρέπει να υποβληθεί η αίτηση και τι πιστοποιητικά πράπει να προσκομίσω μαζί;

Απάντηση
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός χρόνου από την ημερομηνία του θανάτου του προσώπου για το οποίο απαιτείται το βοήθημα.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μαζί με:
- επίσημο πιστοποιητικό θανάτου που εκδίδεται από την Επαρχιακή Διοίκηση,
- βεβαίωση από τον ιερέα ή τον κοινοτάρχη στην οποία να αναφέρεται το όνομα του προσώπου που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, στην περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο/η σύζυγος του/της πεθαμένου,
- βεβαίωση από το Τραπεζικό/Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα, όπου να παρουσιάζεται ο δικαιούχος και ο διεθνής αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Αν ο αποθανών είναι ο/η σύζυγος του αιτητή και νοουμένου ότι δεν είναι συνταξιούχοι του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομιστεί:
- πιστοποιητικό γάμου και
- πιστοποιητικό συμβιώσεως από τον ιερέα ή τον κοινοτάρχη.
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων