ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

Ερώτηση
Γιατί δεν μου δίνετε πληροφορίες για συγγενικά μου πρόσωπα;

Απάντηση
Στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και που αφορούν προσωπικά στοιχεία ασφαλισμένων είναι απόρρητα και δε δίδονται σε τρίτα πρόσωπα σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο 138(1)/2001, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από 23/11/2001 .
© 2011 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων