Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ανακοινώσεις - Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
21/11/2019
Ανακοίνωση για Χριστουγεννιάτικα επιδόματα 2019
11/11/2019
Ανακοίνωση Δημοτικά Τέλη
29/08/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΕΕ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
15/07/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αύξηση ενοικίων ΕΕΕ
15/12/2017
Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Υπενθύμιση για καταβολή δημοτικών τελών στους αιτητές ή/και δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
07/12/2017
Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Καταβολή Συντάξεων και Επιδομάτων Δεκεμβρίου 2017 (περιλαμβανομένης 13ης σύνταξης και Χριστουγεννιάτικου Δώρου)
25/10/2017
Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Εξέταση Αιτημάτων Επιδότησης Ενοικίου στο πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
01/09/2017
Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Υποχρέωση Δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος να είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
19/07/2017
Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Καταβολή δημοτικών τελών στους αιτητές ή/και δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
07/06/2017
Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Καταβολή ενοικίου στους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος


Αρχείο Ανακοινώσεων


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Like us on Facebook

ILO

Ασφαλές Διαδίκτυο

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ